ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ1 ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Ο προτεινόμενος χρόνος μεταξύ των τεστ ΠΑΠ μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας του HPV DNA test


Μια νέα προσέγγιση των ελέγχων για τον καρκίνο του τραχήλου που εισάγεται από φέτος στο ηνωμένο βασίλειο (Η.Β) μπορεί να αυξήσει το διάστημα αναμονής μεταξύ των ελέγχων για πολλές γυναίκες.

Οι υπάρχουσες δυνατότητες ελέγχου όπως το τεστ Παπανικολάου (ΠΑΠ) προϋποθέτουν τον μικροσκοπικό έλεγχο κυττάρων που προέρχονται από τον τράχηλο της μήτρας για προκαρκινικές αλλοιώσεις. Στο Η.Β, συνιστάται σε γυναίκες ηλικίας μεταξύ των 25 και 49 ετών, να κάνουν τον έλεγχο κάθε 3 χρόνια ενώ σε αυτές ηλικίας μεταξύ των 50 και 64 ετών, κάθε 5 χρόνια.

Μια νέα μορφή ελέγχου θα εισαχθεί στην Βρετανία από φέτος. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει τον έλεγχο των συλλεγέντων κυττάρων, για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Ο HPV είναι υπεύθυνος για τα περισσότερα κρούσματα καρκίνου του τραχήλου καθώς και άλλων οργάνων. Τα δείγματα που θα βρεθούν θετικά για την λοίμωξη από τον HPV θα υπόκεινται μετέπειτα σε τεστ Παπανικολάου.

Πρόσφατη έρευνα που διεξείχθει σε πάνω από 600.000 γυναίκες κατέδειξε πως ο έλεγχος για τον HPV κάθε 5 χρόνια είναι πιο ευαίσθητος στον εντοπισμό προκαρκινικών αλλοιώσεων σε σχέση με τα τακτικά τεστ ΠΑΠ, και συμβάλλει στην διάγνωση έως και 50% περισσότερων περιστατικών καρκίνου του τραχήλου.

Χώρες όπως η Αυστραλία και η Ολλανδία έχουν ήδη υιοθετήσει την νέα μορφή έλεγχου, ενώ οι Η.Π.Α διενεργούν και τους δύο ελέγχους παράλληλα.

Πηγή : BMJ, DOI: 10.1136/bmj.1240