ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ1 ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου

Έρευνα γύρω από την πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου που διεξήχθη στον Κανάδα κατέδειξε πως η χρήση του HPVDNA test σαν μέθοδο διερεύνησης  του καρκίνου του τραχήλου απέφερε καλύτερα αποτελέσματα για την χρήση κυτταρολογικής διερεύνησης (τεστ ΠΑΠ). Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν πως  μεταξύ γυναικών που υποβλήθηκαν σε διερεύνηση για καρκίνο του τραχήλου (n=19009) η πρωτογενής χρήση του ελέγχου του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων σε σύγκριση την με κυτταρολογική ανάλυση οδήγησε σε ουσιαστική μείωση της πιθανότητας  εκδήλωσης ενδοθηλιακής νεοπλασίας 3ου ή μεταγενεστέρου σταδίου (CIN3+) μετά το πέρας 48 μηνών.

Πηγή άρθρου : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29971397