ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ1 ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Μεταβολικές Διαταραχές

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Το Κέντρο μας προσφέρει ολοκληρωμένη γενετική διάγνωση για κληρονομικές μεταβολικές διαταραχές, που είναι γνωστές επίσης και ως “εγγενείς βλάβες του μεταβολισμού”. Έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα εκατοντάδες κληρονομικές διαταραχές του μεταβολισμού στις οποίες περιλαμβάνονται λυσοσωμικές διαταραχές, διαταραχές οξείδωσης λιπαρών οξέων, μεταβολισμού της κρεατίνης, γλυκοσυλίωσης, αποθήκευσης γλυκογόνου και κύκλου της ουρίας, υπεροξειδιοσωματικές διαταραχές, οργανικές οξυαιμίες, υπογλυκαιμίες, υπερινσουλιναιμίες και ανεπάρκεια του μεταβολισμού των κετονών, λιποδυστροφίες, υπερφαινυλαλανιναιμία και σύνδρομα ελάττωσης μιτοχονδριακού DNA. Οι παθήσεις αυτές ποικίλουν σημαντικά σε σοβαρότητα και ηλικία εμφάνισης και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας ισοβίως ή ακόμα και θάνατο.

 

Γενετική ανάλυση των Μεταβολικών Διαταραχών

Τα διάφορα γονιδιακά panels περιλαμβάνουν περισσότερα από 4.450 γονίδια τα οπoία έχουν επιλεχθεί από εμπεριστατωμένες ανασκοπήσεις γονιδίων, βάσεις δεδομένων (HGMD και ClinVar), την πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία και από προτάσεις συνεργατών. Προσφέρουμε μέγιστη κλινική χρησιμότητα, εξαιρετικά διαγνωστικά ποσοστά, δυναμική διαφορική διάγνωση καθώς επίσης και πρόσφατα αναλυτικά επικυρωμένο γονιδιακό περιεχόμενο σε όλα μας τα panels. Δύσκολα στην αλληλούχιση γονίδια καλύπτονται με υψηλή ποιότητα (σε σύγκριση με ανάλογες μεθοδολογίες) επιτρέπονας πραγματική διαγνωστική επιτυχία σε δύσκολες περιπτώσεις ασθενειών.
Εχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα εκατοντάδες διαφορετικής σοβαρότητας και εξέλιξης μεταβολικές διαταραχές, οι οποίες ποικίλουν ευρέως στο χρόνο εμφάνισης αλλά και στις εκδηλώσεις ανά περίπτωση και ανά γενετική βλάβη. Η πρώιμη αναγνώριση των συγγενών διαταραχών του μεταβολισμού είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη της νοσηρότητας, θνησιμότητας και των αναπηριών που σχετίζονται με αυτές.

Τι μπορεί να προσφέρει η Γενετική Διάγνωση στους ασθενείς με μεταβολικέςδιαταραχές

Η γενετική διάγνωση αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο κατηγοριοποίησης των μεταβολικών διαταραχών και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιλογή των κατάλληλων αποφάσεων εξατομικευμένης αντιμετώπισης και θεραπείας. Για παράδειγμα, στην έλλειψη συνενζύμου Q10, η σωστή διάγνωση είναι πολύ σημαντική, καθώς μερικοί ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία με CoQ10. Επίσης, η θεραπεία ενζυμικής αποκατάστασης (ERT) είναι διαθέσιμη για εννέα ειδικές μορφές λυσοσωμικών διαταραχών και κάθε ERT ενισχύει ή αντικαθιστά την ενεργότητα ενός συγκεκριμένου ενδογενούς καταβολικού ενζύμου εντός των κυτταρικών λυσοσωμάτων.
Η γενετική διάγνωση των μεταβολικών μυοπαθειών και της ραβδομυόλυσης, καθώς και των διαταραχών του μεταβολισμού των λιπαρών οξέων, υπολογίζεται ότι είναι οικονομικά συμφέρουσες για τα δημόσια συστήματα υγείας (UK Genetic Testing Network, UKGTN evaluation, 2015). Επιπλέον, η γενετική διάγνωση των μεταβολικών διαταραχών θεωρείται αποτελεσματικό εργαλείο για τη στρωματοποίηση του κινδύνου σε μέλη των οικογενειών. Η αναγνώριση συγγενών με αυξημένο κίνδυνο επιτρέπει τη λήψη προληπτικών μέτρων και/ή τη σύσταση για αλλαγές του τρόπου ζωής, ενώ επιβάλλει τη συνεχή παρακολούθηση των μελών της οικογένειας από τους επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η διευκρίνιση της υποκείμενης γενετικής βλάβης και του τρόπου κληρονόμησης αυτής, είναι απαραίτητη για την κατάλληλη ενημερωμένη γενετική συμβουλευτική και καθοδήγηση, ενώ επίσης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Τα panels που προσφέρει το κέντρο μας για τις διάφορες κατηγορίεςμεταβολικών διαταραχών είναι ενδεικτικά τα εξής:

Σύνδρομο Acardi-Goutieres (7 γονίδια) ADAR, IFIH1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, TREX1
Ανεπάρκεια Συνενζύμου Q10
(11 γονίδια)
ANO10, APTX, COQ2, COQ5, COQ6, COQ9, ETFA, ETFB, ETFDH, PDSS1, PDSS2
Πλήρης Έλεγχος για Μεταβολικά Νοσήματα(407 γονίδια) ABCC8, ABCD1*, ABCD3, ABCD4, ACAD8, ACAD9, ACADL, ACADM, ACADS, ACADSB, ACADVL, ACAT1, ACOX1, ACSF3, ACY1, ADA, ADAMTSL2, ADAR, ADK, ADSL, AGA, AGK*, AGL, AGPAT2, AGPS, AGXT, AHCY, AKT2, ALAD, ALAS2, ALDH5A1, ALDH7A1, ALDOA, ALDOB, ALG1*, ALG2, ALG3, ALG6, ALG8, ALG9, ALG12, ALG13, AMACR, AMN, AMPD1, AMT, ANO5, ANO10, ANTXR2, APRT, APTX, ARG1, ARSA, ARSB, ASAH1, ASL, ASPA, ASS1, ATIC, ATP6V0A2, ATP7B, ATP13A2, AUH, B3GLCT, B4GALT1, BCKDHA, BCKDHB, BCS1L, BOLA3, BSCL2, BSND, BTD,CACNA1S, CASR, CAV1, CAV3, CBS, CD320, CLCN1, CLCNKB*, CLDN16, CLDN19, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CNNM2, CNNM4, COG1, COG4, COG5, COG6, COG7, COG8, COL2A1, COL11A2, COQ2, COQ4, COQ5, COQ6, COQ7, COQ9, CPOX, CPS1, CPT1A, CPT2, CTH, CTNS, CTSA, CTSC, CTSD, CTSK, CUBN*, D2HGDH, DBT, DDOST, DGUOK, DHCR7, DHDDS, DHODH, DLD, DNM1L, DOLK, DPAGT1, DPM1, DPM2, DPM3, DPYD, DPYS, DYM, DYSF, EBP, EGF, EPM2A, ETFA, ETFB, ETFDH, FAH, FBP1, FECH, FH, FKRP, FKTN,FLNA, FLNΒ, FMO3, FOLR1, FOXRED1, FUCA1, FXYD2, G6PC, GAA, GALC, GALE, GALK1, GALNS, GALT, GAMT, GATM, GBA, GBE1, GCDH, GCH1, GCK, GFM1, GIF, GLA, GLB1, GLDC, GLRX5, GLUL, GM2A, GNE, GNMT, GNPAT, GNPTAB, GNPTG, GNS, GPC3, GPHN, GUSB*,GYG1, GYS2, HADH, HADHA, HADHΒ, HAMP, HCFC1, HEXA, HEXΒ, HFE, HFE2, HGD, HGSNAT, HIBCH, HLCS, HMBS, HMGCL, HMGCS2, HNF1Α, HNF1Β, HNF4A, HPD, HPRT1, HRAS, HSD17B4, HSD17B10, HYAL1, IDH2, IDS*, IDUA, IFIH1, INSR, ISCU, IVD, KCNA1, KCNJ2, KCNJ10, KCNJ11, L2HGDH, LAMA2, LAMP2, LCT, LDB3, LDHA, LIAS, LIPA,LMBRD1, LMNA, LPIN1, MAGT1, MAN1B1, MAN2B1, MANBA, MCCC1, MCCC2, MCEE, MCOLN1, MFN2, MFSD8, MGAT2, MLYCD, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MOCOS, MOCS1*, MOCS2, MOGS, MPDU1, MPI, MPV17, MTHFR, MTR, MTRR, MUT, MYH3, MYOT, NAGA, NAGLU, NAGS, NBAS, NDUFS1, NFU1, NGLY1, NHLRC1, NPC1, NPC2, NT5C3A, OAT, OPA1, OPA3, OTC, OXCT1, PAH, PC,PCBD1, PCCA, PCCB, PDHA1, PDHB, PDHX, PDSS1, PDSS2, PDX1, PEPD, PEX1, PEX2, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX26, PFKM, PGAM2, PGK1, PGM1, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, PHYH, PLIN1, PMM2, PNP, PNPLA2, POLG, POLG2, PPARG, PPOX, PPT1*, PRKAG2, PRKAG3, PRODH*, PRPS1, PSAP, PTF1A, PTS, PYGL, PYGM, QDPR, RAI1, REN, RFT1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2BC, RRM2B, RYR1, SAMHD1, SARS2, SCN4A, SEC23B, SERAC1, SERPINA1, SGSH, SI, SLC2A1,SLC2A2, SLC3A1, SLC5A1, SLC6A8, SLC6A9, SLC6A19, SLC7A7, SLC7A9, SLC12A3, SLC16A1, SLC17A5, SLC22A5, SLC25A1, SLC25A3, SLC25A4, SLC25A13, SLC25A15*,SLC25A20, SLC30A10, SLC35A1, SLC35C1,SLC37A4, SLC39A4, SLC40A1, SLC46A1, SMPD1, SPG7, SRD5A3, STT3A, STT3B, SUCLA2, SUCLG1, SUGCT, SUMF1, SUOX, TAT, TAZ, TBC1D4, TCF4, TCN2, TFR2, TIMM8A*, TK2, TMEM70, TMEM126A, TMEM165, TPMT, TPP1, TREX1, TRIM37, TRPM6, TUSC3, TYMP, UCP2, UMOD, UMPS, UPB1, UROD, UROS, WFS1, XDH, ZMPSTE24
Συγγενής & οικογενής λιποδυστροφία
(9 γονίδια)
AGPAT2, AKT2, BSCL2, CAV1, LMNA, PLIN1, PPARG, TBC1D4, ZMPSTE24
Συγγενείς διαταραχές της γλυκοζυλίωσης
(42 γονίδια)
ALG1,ALG2,ALG3,ALG6,ALG8,ALG9,ALG12,ALG13,ATP6V0A2, B3GLCT, B4GALT1, COG1, COG4, COG5, COG6, COG7, COG8, DDOST, DHDDS, DOLK, DPAGT1, DPM1, DPM2, DPM3, GNE, MAGT1, MAN1B1,MGAT2, MOGS, MPDU1, MPI, NGLY1, PGM1, PMM2, RFT1, SEC23B, SLC35A1, SLC35C1, SRD5A3*,STT3A, STT3B, TMEM165, TUSC3
Συγγενείς διαταραχές μονο- & δισακχαριτών
(9 γονίδια)
ALDOB, GALE, GALK1, GALT, LCT, SI, SLC2A1, SLC2A2, SLC5A1
Ανεπάρκεια μεταβολισμού κρεατινίνης
(3 γονίδια)
GAMT, GATM, SLC6A8*
Κυστινουρία
(2 γονίδια
SLC3A1, SLC7A9
Σύνδρομο οξείδωσης λιπαρών οξέων
(24 γονίδια)
ACAD8, ACAD9, ACADL, ACADM, ACADS, ACADSB, ACADVL, ALDH5A1, CPT1A, CPT2, ETFA, ETFB, ETFDH, HADH, HADHA, HADHB, HMGCL, HMGCS2, HSD17B10, LPIN1, PPARG, SLC22A5, SLC25A20, TAZ
Διαταραχές αποθήκευσης γλυκογόνου
(27 γονίδια)
AGL, ALDOA, EPM2A, FBP1, G6PC, GAA, GBE1, GYG1, GYS1, GYS2, LAMP2, LDHA, NHLRC1, PFKM, PGAM2, PGK1, PGM1, PHKA1, PHKA2, PHKΒ, PHKG2, PRKAG2, PRKAG3, PYGL, PYGΜ, SLC2A2, SLC37A4
Κληρονομική αιμοχρωμάτωση
(5 γονίδια)
HAMP, HFE, HFE2, SLC40A1, TFR2
Βασικός έλεγχος ομοκυστινουρίας
(4 γονίδια)
CBS, MTHFR, MTR, MTRR
Υπεραμμωνιαιμία και διαταραχές του κύκλου ουρίας
(46 γονίδια)
ACADM, ACADS, ACADVL, ARG1, ASL, ASS1, BCKDHA, BCKDHB, CPS1, CPT1A, CPT2, DBT, DLD, ETFA, ETFB, GLUL, HADHA, HADHB, HCFC1, HLCS, HMGCL, HMGCS2, IVD, MCCC1, MCCC2, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MUT, NAGS, NBAS, OAT, OTC, PC, PCCA, PCCB, SLC7A7, SLC22A5, SLC25A13, SLC25A15*, SLC25A20, SUCLA2, SUCLG1, TMEM70, UMPS
Υπερφαινυλαλανιναιμία
(5 γονίδια)
GCH1, PAH, PCBD1, PTS, QDPR
Υπογλυκαιμία, υπερινσουλιναιμία & μεταβολισμός κετονών
(46 γονίδια)
ABCC8, ACAT1, ACSF3, AGL, ALDOA, ALDOB, EPM2A, FBP1, G6PC, GAA, GBE1, GCK, GYG1, GYS1, GYS2, HADH, HMGCL, HMGCS2, HNF1A, HNF4A, INSR, KCNJ11, LAMP2, LDHA, MPV17, NHLRC1, OXCT1, PC, PDX1, PFKM, PGAM2, PGK1, PGM1, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, PRKAG2, PRKAG3, PTF1A, PYGL, PYGM, SLC2A2, SLC16A1, SLC37A4, UCP2
Υπομαγνησιαιμία
(17 γονίδια)
BSND, CASR, CLCNKB*, CLDN16, CLDN19, CNNM2, CNNM4, EGF, FXYD2, HNF1B, KCNA1, KCNJ10, MAGT1, PCBD1, SARS2, SLC12A3, TRPM6
Λυσοσωμικές διαταραχές και μουκοπολυσακχαρίδωση(101 γονίδια) ABCC8, ACY1, ADAMTSL2*, ADSL, AGA, ALDH5A1, ALDH7A1, AMT, ANTXR2, ARG1, ARSA, ARSB, ASAH1, ASPA, ATP13A2, BTD, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, COL2A1, COL11A2, CTNS, CTSA, CTSC, CTSD, CTSK, DHCR7, DPYD, DYM, ETFA, ETFB, ETFDH, FH, FOLR1, FUCA1, GAA, GALC, GALNS, GAMT, GBA*, GCDH, GLA, GLB1, GLDC, GM2A, GNE, GNPTAB, GNPTG, GNS, GPC3, GUSB*, HEXA, HEXB, HGSNAT, HRAS, HYAL1, IDS, IDUA, L2HGDH, LAMA2, LAMP2, LDB3, LIPA, MAN1B1, MAN2B1, MANBA, MCOLN1, MFSD8, MOCS1*, MOCS2, MYOT, NAGA, NAGLU, NPC1, NPC2, PEX1, PEX3, PEX5, PEX6, PEX10, PEX12, PEX13, PEX16, PEX26, PGK1, PHYH, PPT1*, PRODH*, PSAP, QDPR, RAI1, SGSH, SLC17A5, SLC25A15*, SLC46A1, SMPD1, SUMF1, SUOX, TCF4, TPP1
Μεταβολική ηπατική ανεπάρκεια
(16 γονίδια)
ALDOB, ATP7B, FAH, GALE, GALK1, GALT, LIPA, MPI, NPC1, NPC2, PHKA2, PHKB, PHKG2, PYGL, SERPINA1, SMPD1
Μεταβολική μυοπάθεια και ραβδομυόλυση
(46 γονίδια)
ACAD9, ACADL, ACADM, ACADVL, AGL, AHCY, ALDOA, AMPD1, ANO5, CAV3, COQ2, CPT2, DYSF, ETFA, ETFB, ETFDH, FKRP, FKTN, GAA, GBE1, GYG1, GYS1, HADHA, HADHB, ISCU, LDHA, LPIN1, MYH3, OPA1, OPA3, PFKM, PGAM2, PGK1, PGM1, PHKA1, POLG, POLG2, PYGM, RRM2B, RYR1, SCN4A, SLC22A5, SLC25A20, SUCLA2, TK2, TYMP
Σύνδρομο ελάττωσης μιτοχονδριακού DNA (mitochondrialDNAdepletionsyndrome)
(22 γονίδια)
AGK*, APTX, AUH, DGUOK, MFN2, MPV17, NDUFS1, OPA1, OPA3, POLG, POLG2, RRM2B, SLC25A3, SLC25A4, SPG7, SUCLA2, SUCLG1, TIMM8A*, TK2, TMEM126A, TYMP, WFS1
Παχυσαρκία μονογονιδιακής αιτιολόγησης
(34 γονίδια)
ADCY3, ALMS1*, ARL6, BBS, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BBS10, BBS12, CEP290*, CUL4B, GNAS, LEP, LEPR, MAGEL2, MC3R, MC4R, MKKS, MKS1, NR0B2, NTRK2, PCSK1, PHF6, POMC, PPARG, SDCCAG8, SIM1, TRIM32, TTC8, UCP3, VPS13B, WDPCP
Νεφρολιθίαση
(34 γονίδια)
ADCY10, AGXT, ALPL, APRT, ATP6V1B1, ATP6V0A4, CA2, CASR, CLCN5, CLDN16, CLDN19, CYP24A1, FAM20A, GPHN, GRHPR, HNF4A, HOGA1, HPRT1, KCNJ1, MOCOS, MOCS1*, OCRL, SLC2A9, SLC3A1, SLC4A1, SLC7A9, SLC9A3R1, SLC12A1, SLC22A12, SLC26A1, SLC34A1, SLC34A3, VDR, XDH
Μη-κετωτική υπεργλυκιναιμία/γλυκινική εγκεφαλοπάθεια
(7 γονίδια)
AMT, BOLA3, GLDC, GLRX5, LIAS, NFU1, SLC6A9
Οργανική οξυαιμία/οξυουρία & ανεπάρκεια βιταμίνης Β12(51 γονίδια) ABCD4, ACADSB, ACAT1, ACSF3,ADK, AHCY, AMN, BCKDHA, BCKDHB, BCS1L, CBS, CD320, CTH, CUBN*, D2HGDH, DBT, DLD, ETFA, ETFB, ETFDH, GCDH, GIF, GNMT, HCFC1, HIBCH, HMGCL, IDH2, IVD, L2HGDH, LMBRD1,MCCC1, MCCC2, MCEE, MLYCD, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MTHFR, MTR, MTRR, MUT, PCCA, PCCB, PEPD, SERAC1, SLC25A1, SUCLG1, SUGCT, TCN2, UMPS
Περιοδική παράλυση
(4 γονίδια)
CACNA1S, CLCN1, KCNJ2, SCN4A
Υπεροξειδιοσωματικές διαταραχές (σύνδρομο Zellweger)
(27 γονίδια)
ABCD1*, ABCD3,ACOX1, AGPS, AGXT, AMACR, DYM, EBP, GNPAT, HSD17B4, PEX1, PEX2, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX26, PHYH, SUGCT, TRIM37
Πορφυρία
(9 γονίδια)
ALAD, ALAS2, CPOX, FECH, HFE, HMBS, PPOX, UROD, UROS
Διαταραχές μεταβολισμού πουρινών/πυριμιδινών
(21 γονίδια)
ADA, ADSL, AMPD1, APRT, ATIC, DHODH, DPYD, DPYS, GPHN, HPRT1, MOCOS, MOCS1*, NT5C3A, PNP, PRPS1*, REN, TPMT*, UMOD, UMPS, UPB1, XDH
Τυροσιναιμία
(3 γονίδια)
FAH, HPD, TAT

*Μειωμένη ευαισθησία λόγω παρουσίας ψευδογονιδίου, μερικού ή ολικού διπλασιασμού και άλλων ιδιαιτεροτήτων της αλληλουχίας του DNA.