ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ1 ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Μοριακή ανίχνευση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων παθογόνων (STDs)

PANEL STDs (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Γενετικών Αναλύσεων – DiagNosticA είναι σε θέση να εφαρμόσει, με την προηγμένη τεχνολογία της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) την μοριακή ανίχνευση DNA 10 σεξουαλικώς μεταδιδόμενων παθογόνων. Με την εξέταση αυτή είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε με μια ανάλυση και τα 10 εν λόγω παθογόνα, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο και το κόστος στον εξεταζόμενο καθώς και εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο για την πλήρη διερεύνηση. Τα αντιδραστήρια καθώς και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την συγκεκριμένη εξέταση προορίζονται για διαγνωστική χρήση (CE-IVD). Τα παθογόνα που ανιχνεύονται με αυτήν την μεθοδολογία είναι τα εξής:

  • Chlamydia trachomatis (discriminating variants L1,L2 and L3, that cause lymphogranuloma venereum)
  • Neisseria gonorrhoeae
  • Mycoplasma genitalium
  • Trichomonas vaginalis
  • Ureaplasma parvum
  • Ureaplasma urealyticum
  • Mycoplasma hominis
  • Herpes simplex 1
  • Herpes simplex 2
  • Treponema pallidum

Κατάλληλα δείγματα είναι τα εξής: Κολποτραχιλικό επίχρισμα, ουρηθρικό απέκκριμα και σπέρμα.