Μοριακή Μικροβιολογία

Μοριακή Μικροβιολογία

Η μοριακή μικροβιολογία ασχολείται με τον εντοπισμό του DNA ιών, βακτηρίων, μυκήτων, παρασίτων και άλλων μικροοργανισμών με σκοπό την διάγνωση μιας λοίμωξης.

Χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη δειγμάτων ανάλογα με τον προς ανίχνευση μικροοργανισμό.

Η ανίχνευση του γενετικού υλικού του μικροοργανισμού γίνεται με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR).

Η ευαισθησία των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ξεπερνάει σημαντικά την ευαισθησία ανίχνευσης άλλων κλασικών βιοπαθολογικών μεθόδων.

. .