ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ1 ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Μοριακή Μικροβιολογία

Μοριακή Μικροβιολογία

Η Μοριακή Μικροβιολογία είναι μια από τις εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην ιατρική διάγνωση, της οποίας σκοπός είναι η διερεύνηση και διάγνωση παθογόνων μικροοργανισμών και παραγόντων (βακτήρια, μύκητες, ιοί και παράσιτα) στον οργανισμό μας.

Η βασική αρχή που ακολουθείται στην μοριακή μικροβιολογία, είναι η διάγνωση του εκάστοτε παθογόνου μέσω διερεύνησης και εντοπισμού του γενετικού του υλικού (DNA) στο αίμα ή σε άλλα εξετασθέντα βιολογικά δείγματα (κολποτραχηλικό επίχρισμα, ουρηθρικό απέκκριμα, κ.α.).

Οι πρακτικές εφαρμογές της μοριακής μικροβιολογίας δεν περιορίζονται μόνο στον εντοπισμό των προς διερεύνηση παθογόνων (ποιοτικός προσδιορισμός), αλλά επεκτείνονται στην αναγνώριση και ταυτοποίηση συγκεκριμένων στελεχών και υποτύπων ενός παθογόνου (π.χ. τυποποίηση HPV), καθώς και στον ποσοτικό προσδιορισμό συγκεκριμένων παθογόνων στον οργανισμό μας (ποσοτικός προσδιορισμός του ιού της ηπατίτιδας B και C).

Για την ανίχνευση του γενετικού υλικού των παθογόνων, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR/real time PCR), η οποία παρέχει μεγαλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης και περισσότερες διαγνωστικές δυνατότητες έναντι των κλασικών συμβατικών βιοπαθολογικών μεθόδων.

Τα οφέλη της μοριακής μικροβιολογίας εντοπίζονται κυρίως, στην εγκυρότερη διάγνωση που θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη θεραπεία και ίαση, ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχουμε εμμένουσες λοιμώξεις οι οποίες αρκετές φορές ενδέχεται να είναι ασυμπτωματικές, καθώς και στον ορθότερο και αποτελεσματικότερο προγραμματισμό καταστολής και διαχείρισης χρόνιων μη ιάσιμων παθήσεων από τους επαγγελματίες υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.