ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ1 ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Clinical Exome Solution (CES)

Καινοτόμες λύσεις Γενωμικής Ανάλυσης από την DiagNosticA.


Η DiagNosticA, σε συνεργασία με προηγμένα εργαστήρια και την εταιρεία βιοπληροφορικής ανάλυσης Sophia Genetics παρέχει τη νέα γενετική εξέταση Clinical Exome Solution (CES). Η νέα καινοτόμος εξέταση επιτρέπει τη λεπτομερή ανάλυση >4.500 γονιδίων του ανθρώπινου γονιδιώματος, τα οποία σχετίζονται με γενετικές νόσους, σύμφωνα με την HGMD (Human gene Mutation Database).


Αν κανείς μελετήσει ατομικά κάθε μια από τις γνωστές υπολειπόμενου Μεντελιανιού χαρακτήρα κληρονομικές νόσους, η συχνότητά τους φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλή για να δημιουργήσει ανησυχίες, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις (Μεσογειακή Αναιμία, Κυστική Ίνωση, Μη συνδρομική κώφωση, Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία κ.λπ.). Όμως, αν τις μελετήσει στο σύνολό τους, φαίνεται να επηρεάζουν ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού μας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) , η συχνότητα των γενετικών αυτών νόσων παγκοσμίως είναι 1% στα νεογέννητα. Επιπλέον, οι κληρονομικές παθήσεις είναι υπεύθυνες για το 20% της εμβρυϊκής θνησιμότητας και για το περίπου 18% της παιδιατρικής νοσηρότητας, ενώ πρόσφατες δημοσιεύσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς μελλοντικούς γονείς είναι φορείς κάποιας (σοβαρής ή λιγότερο σοβαρής) υπολειπόμενης κληρονομικής νόσου . Επίσης, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπου ένας ασθενής λαμβάνει διάγνωση για μια κληρονομική νόσο από την κλινική εξέταση και ενδεχομένως και άλλες εξετάσεις εργαστηριακές ή απεικονιστικές. Ωστόσο, δεν είναι προσδιορισμένο το γενετικό αίτιο, δηλαδή ποιες βλάβες (μεταλλάξεις) και ποιο (ή ποια γονίδια) είναι υπεύθυνα. Χωρίς τη γνώση αυτή, πολλές φορές δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση της υγείας του πάσχοντος, ο εντοπισμός άλλων ατόμων υψηλού κινδύνου στην οικογένεια και ο σωστός προγραμματισμός για την απόκτηση υγιών απογόνων.

Η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES)

Η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) αναπτύχθηκε από την κορυφαία και πρωτοπόρο στο χώρο της, εταιρεία βιοπληροφορικής ανάλυσης Sophia Genetics. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση με σχεδιασμό τόσο του εργαστηριακού σκέλους της εξέτασης, όσο και της βιοπληροφορικής ανάλυσης των δεδομένων με την ανάπτυξη της πλατφόρμας Sophia DDM® SaaS Analytics.

Με τη μοναδική τεχνολογία capture target enrichment και τη χρήση του NGS sequencer της Illumina (NextSeq-500), η CES αναλύει 11 εκατομμύρια νουκλεοτίδια σε περιοχές που εκφράζονται και σχετίζονται με γενετικές νόσους, καλύπτοντας >4.500 γονίδια, σύμφωνα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη βάση δεοδμένων HGMD (Human Gene Mutation Database), χρησιμοποιώντας 116.355 μοριακούς ανιχνευτές. Η εξέταση γίνεται με ειδική ανάλυση ολόκληρων των κωδικών περιοχών των γονιδίων, των περιοχών γύρω από τα σημεία ωρίμανσης του mRNA (exon/intron boundaries), καθώς και άλλων γνωστών ρυθμιστικών περιοχών εκτός των γονιδίων που είναι γνωστό ότι συνεισφέρουν σε παθολογικό φαινότυπο. Η μέθοδος που εφαρμόζεται ανιχνεύει νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις, μικρές ελλείψεις/διπλασιασμούς και κάποιες ισορροπημένες αναδιατάξεις. Έτσι, με την πραγματοποίηση μιας μόνο εξέτασης, υπάρχει πρόσβαση σε γενετική πληροφορία, στην οποία θα ήταν πολύ δύσκολο να φτάσουμε κάνοντας μεμονωμένες εξετάσεις σε ένα μόνο κέντρο.

Η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) επιτρέπει εξαιρετική αναλυτική δυνατότητα (ευαιασθησία > 99%, (ακρίβεια > 99%, επαναληψιμότητα >99%) με μέσο όρο κάλυψης >50x στο >96% των στόχων και αξεπέραστη ομοιομορφία στην κάλυψη των περιοχών (>98%).

preDNA για γονείς

Τί αλλάζει με τις νέες τεχνολογίες;Μέχρι σήμερα, για τον έλεγχο των υπεύθυνων γονιδίων για μια γενετική νόσο, αναλύονταν ένα προς ένα τα αντίστοιχα γονίδια ή, στην καλύτερη περίπτωση, μικρές ομάδες αυτών. Ως εκ τούτου, οι έλεγχοι ήταν χρονοβόροι, επίπονοι και με υψηλό συνολικό κόστος για τους εξεταζόμενους. Πλέον, οι πλατφόρμες που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως η αλληλούχιση του DNA επόμενης γενιάς (NGS, Next Generation Sequencing), επιτρέπουν τη μαζική παράλληλη αλληλούχιση πολλών γονιδίων στην ίδια εξέταση ξεπερνώντας τους παραπάνω περιορισμούς. Έτσι, το κόστος ανά γονίδιο μειώνεται σημαντικά, και παίρνοντας ταχύτερα αξιόπιστα αποτελέσματα, οι θεράποντες ιατροί και οι εξεταζόμενοι αποκτούν πολύτιμη πληροφορία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της υγείας των άμεσα ενδιαφερομένων και των συγγενών τους.

preDNA για γονείς

Γιατί η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) υπερέχει σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις;

Η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) αξιοποιεί νέες τεχνολογίες σε όλες τις φάσεις της, επιτρέποντας την ταυτόχρονη ανάλυση σε περισσότερα από 4,500 γονίδια. Έτσι, επιτυγχάνεται αξιόπιστη γενετική διερεύνηση σε πολύ χαμηλότερο κόστος ανά γονίδιο, σε πολύ συντομότερο χρόνο. Η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) υπερέχει συγκρινόμενη με άλλες παρόμοιες μεθόδους γιατί, πέρα από την υψηλότατη αναλυτική της δυνατότητα, εμφανίζει ομοιογενέστερη κάλυψη των περιοχών που εξετάζονται, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιοχές, όπως αυτές των υποκινητών και των πρώτων εξωνίων των γονιδίων, οι οποίες είναι πλούσιες σε αλληλουχίες GC.

Συνδυάζοντας όλα της τα χαρακτηριστικά, είναι η μέθοδος με τα λιγότερα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.

Σε σύγκριση με ευρύτερες προσεγγίσεις όπως το WES (Whole Exome Sequencing) και το WGS (Whole Genome Sequencing), η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) είναι περισσότερο στοχευμένη σε περιοχές γνωστής κλινικής σημασίας. Λόγω αυτού, έχει μεγαλύτερο βάθος κάλυψης (deeper coverage), ώστε να είναι ευκολότερη, πιο αποτελεσματική και πιο ακριβής η ανίχνευση αιτιοπαθογόνων μεταλλάξεων. Εξάλλου, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν συστηματικές μελέτες που να υποστηρίζουν την ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος σε υγιή άτομα, ενώ αντίθετα υπάρχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις που συστήνουν να μην πραγματοποιείται για πολλούς λόγους .

Η εφαρμογή της βιοπληροφορικής ανάλυσης των δεδομένων, με την ανάπτυξη της πλατφόρμας Sophia DDM® SaaS Analytics, δίνει τη δυνατότητα φύλαξης των γενετικών δεδομένων της ανάλυσης για 10 χρόνια, με τρόπο ασφαλή σε ότι αφορά τα προσωπικά δεδομένα και εύκολα προσβάσιμο. Έτσι, ενώ μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα η ανάλυση μιας ομάδας γονιδίων που αρχικά ενδιαφέρουν, δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής ανάλυσης άλλων επιπλέον γονιδίων σε μεταγενέστερο χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, κάνοντας μια μόνο φορά την εξέταση μπορεί να γίνει αρχικά, για παράδειγμα, έλεγχος της γενετικής αιτιολόγησης νευρολογικού νοσήματος και στη συνέχεια, χωρίς να επαναληφθεί η εξέταση, να ελεγχθεί η προδιάθεση για κληρονομούμενο καρκίνο.


preDNA για γονείς

Σε ποιες περιπτώσεις απευθύνεται η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES);

Για εκτενή έλεγχο φορέων, στα πλαίσια του οικογενειακού προγραμματισμού, η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) είναι μια μέθοδος επιλογής, καθώς με μία μόνο εξέταση μπορεί να αναλυθούν μέχρι και 4,500 γονίδια, τα οποία είναι γνωστό ότι συνεισφέρουν στο φαινότυπο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών γενετικών ασθενειών. Πολλά γενετικά νοσήματα και ιδιαίτερα αυτά που κληρονομούνται με μεντελικό υπολειπόμενο τρόπο, δεν εμφανίζουν προφανή συμπτώματα στους φορείς. Έτσι, υγιείς φορείς μπορεί να φέρουν στον κόσμο πάσχοντα παιδιά.

Για εκτενή έλεγχο φορέων, στα πλαίσια του οικογενειακού προγραμματισμού, η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) είναι μια μέθοδος επιλογής, ιδιαίτερα για τα ζευγάρια που πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι, σε πολλές περιπτώσεις η απόκτηση παιδιού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει κανείς την πιθανότητα συγκληρονόμησης υπολειπόμενων νόσων. Έτσι μπορεί να προγραμματίσει εγκαίρως προεμφυτευτική ή προγεννητική γενετική διάγνωση ή και να προετοιμαστεί για το μέλλον. Επιπλέον, η CES μπορεί να εφαρμοσθεί σε υποψήφιους δότες γαμετών (ωαρίων, σπερματοζωαρίων), ώστε να αποκτηθεί κλινικής σημασίας πληροφορία για τη γενετική επιβάρυνση των γαμετών πριν χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Για τη διερεύνηση των γενετικών αιτίων της ανεξήγητης υπογονιμότητας η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) μπορεί να επεκτείνει τους συνήθεις ελέγχους, ώστε να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την ένταξη ζευγαριών στο κατάλληλο πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Σε παιδιατρικά περιστατικά ή περιστατικά ενηλίκων, όπου η κλινική διάγνωση της νόσου ή διαταραχής χρήζει εργαστηριακής τεκμηρίωσης, ώστε να σχεδιαστεί αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES) μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο όπλο στη φαρέτρα του παιδιάτρου, αναπτυξιολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου, οφθαλμιάτρου, ενδοκρινολόγου και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων*.


Η μέθοδος ανάλυσης Clinical Exome Solution (CES), που παρέχεται από την DiagNosticA, αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και τα αποτελέσματα μπορούν να συμβάλλουν ως καθοριστική συνιστώσα στη βέλτιστη πρακτική του Γενετικού Συμβούλου, Κλινικού Γενετιστή και πλήθους ιατρικών ειδικοτήτων.

 

 


Το φάσμα των νόσων που καλύπτει το Clinical Exome Solution (CES) • Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
 • Καρδιομυοπάθειες
 • Νόσοι των κροσσωτών κυττάρων (ciliopathies)
 • Συγγενείς διαταραχές της γλυκοζυλίωσης
 • Συγγενείς μυασθένειες
 • Επιληπτικά σύνδρομα
 • Διαταραχές των οφθαλμών
 • Διαταραχές αποθήκευσης του γλυκογόνου


 • Απώλεια ακοής
 • Κληρονομούμενος καρκίνος
 • Σύνδρομα κληρονομούμενων περιοδικών πυρετικών επεισοδίων
 • Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου
 • Λυσοσωμικά σύνδρομα
 • Νεανικός διαβήτης (MODY)
 • Πολλαπλές δυσπλασίες της επίφυσης των οστών • Νευρομυϊκές διαταραχές
 • Σύνδρομο Noonan και σχετικές διαταραχές
 • Διαταραχές βιογένεσης υπεροξειδιοσωμάτων
 • Ανεξήγητη υπογονιμότητα
 • Φάσμα συνδρόμου Zellweger
 • Κοντό ανάστημα
 • Σκελετικές δυσπλασίες
 • Φυλοσύνδετη νοητική υστέρησηClinical Exome Panel
Το σύνολο των γονιδίων που ελέγχεται με το Clinical Exome

Κατάλογος Γονιδίων και Αντίστοιχων Γενετικών Νόσων

 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια τα οφέλη του Clinical Exome Solution (CES) της DiagNosticA για τους ασθενείς μου;

Τα οφέλη του CES είναι πολλαπλά. Γενικά, οι πληροφορίες από αυτή την ανάλυση θα σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε καλύτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης κάποιας νόσου, να επιβεβαιώσετε ή να αποκλείσετε μια κλινική υποψία, ενώ παράλληλα βοηθά στην κατανόηση του γενετικού υπόβαθρου μιας νόσου. Επίσης, εφαρμόζοντας το Clinical Exome Solution, πληροφορίες για περισσότερα από 4.500 γονίδια είναι διαθέσιμες, ώστε να αναλυθούν σε δεύτερο χρόνο, όποτε κριθεί απαραίτητο, χωρίς να πρέπει να επαναληφθεί η εξέταση. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.


Μπορεί να γίνει η εξέταση CES χωρίς να τη συστήσει γιατρός;

Όχι, η εξέταση δεν μπορεί να γίνει χωρίς παραπεμπτικό ιατρού. Ενθαρρύνουμε όλους τους εξεταζόμενους να προσκομίζουν πληροφορίες από τον ιατρό τους, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρακολούθηση μετά την εξέταση. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όσοι κάνουν το Clinical Exome Solution λαμβάνουν την κατάλληλη συμβουλευτική, ιατρική φροντίδα και θεραπεία (εφ’ όσον ενδείκνυται), μετά από τα αποτελέσματα της εξέτασης. Επίσης, απαραίτητη είναι και η ενυπόγραφη συγκατάθεση του ασθενούς πριν από την εξέταση.


Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται το Clinical Exome Solution;

Το Clinical Exome Solution είναι γενετική εξέταση, της οποίας τα αποτελέσματα δεν αλλάζουν. Αυτό σημαίνει ότι, κάνοντας μια φορά την εξέταση, όσο ανακαλύπτονται νέα δεδομένα και όσο η κλινική τους σημασία αποκαλύπτεται, όλο και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ιατρούς και ασθενείς. Για παράδειγμα, μπορεί αρχικά να ελέγξουμε γονίδια για καρδιολογικά νοσήματα και στη συνέχεια, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα και ανάγκες, να αναλύσουμε τα ίδια δεδομένα για άλλα νοσήματα/καταστάσεις. Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια για 10 χρόνια. Η επιπρόσθετη ανάλυση θα πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία του ιατρού και μπορεί να χρειάζεται επιπλέον συμβουλευτική.


Ποια είναι η κλινική αξία του Clinical Exome Solution;

Με το Clinical Exome Solution από τη DiagNosticA, οι ασθενείς μπορούν να έχουν πληροφορίες για διάφορα θέματα υγείας ή life style, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που τους παρακολουθείτε, οργανώνετε τους προληπτικούς ελέγχους της υγείας τους και καθορίζετε τη συχνότητα των ελέγχων αυτών. Κατανοώντας τον κίνδυνο ενός συγκεκριμένου ατόμου για μια συγκεκριμένη ασθένεια, σας επιτρέπει να ασκήσετε προληπτική και εξατομικευμένη ιατρική αντί να χειρίζεστε τους ασθενείς σας με γενικά πρωτόκολλα. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο, που δεν είχε άλλο λόγο να θεωρηθεί υψηλού κινδύνου για καρκίνο μαστού/ωοθηκών, βρεθεί με το CES ότι είναι φορέας μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1/2, θα μπορούσατε να καταστρώσετε διαφορετικό και πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα παρακολούθησης. Αλλά δεν είναι μόνο οι ασθένειες. Γνωρίζοντας στοιχεία για τη γενετική προδιάθεση ενός ατόμου σε αθλητικές δραστηριότητες, το μεταβολισμό και τη διατροφή, μπορείτε να το καθοδηγήσετε ώστε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του προς όφελος της υγείας του και της ποιότητας της ζωής του. Δυο απλά παραδείγματα είναι η επιλογή του κατάλληλου τύπου άσκησης και η σιδηροθεραπεία σε άτομο με αυξημένο κίνδυνο για αιμοχρωμάτωση.


Πώς θα με βοηθήσει η εξέτασή σας το ιατρείο μου;

Η γενετική πληροφορία μπορεί να είναι η βάση για να χειριστείτε τον όποιο κίνδυνο του ασθενούς στα πλαίσια της πρόληψης παρά της αντιμετώπισης. Εφαρμόζοντας το Clinical Exome Solution μπορεί να αποδειχθεί οικονομικότερη προσέγγιση αν τη συγκρίνετε με άλλους μεμονωμένους γενετικούς ελέγχους.


Με την υπηρεσία CES προσφέρετε γενετική συμβουλευτική;

Ανάλογα με την περίπτωση, διεξοδική ενημέρωση και γενετική συμβουλευτική πριν και μετά από την εξέταση μπορείτε να έχετε από τον ιατρό/κέντρο που σας παρακολουθεί ή από ειδικό εξωτερικό μας συνεργάτη. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε αργότερα δεύτερη ανάλυση των δεδομένων για περαιτέρω ερμηνεία των αποτελεσμάτων και νέα γενετική συμβουλευτική. Αυτές οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να έχουν επιπλέον χρέωση.


Τι ανιχνεύει η εξέταση Clinical Exome Solution και τι όχι;

Το Clinical Exome Solution, που παρέχει η DiagNosticA, αναλύει περίπου 11 Mb του DNA, σε 114.405 εξώνια 4.500 ειδικά επιλεγμένων γονιδίων με βάση την κλινική τους σημασία, μεταλλάξεις των οποίων ευθύνονται για την πλειοψηφία (90%) των κληρονομικών/γενετικών παθήσεων. Η μέθοδος που εφαρμόζεται ανιχνεύει νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις, μικρές ελλείψεις/διπλασιασμούς και κάποιες ισορροπημένες αναδιατάξεις. Δεν γίνεται πλήρης κάλυψη ολόκληρου του γονιδιώματος, ενώ επίσης δεν μπορούν να διαπιστωθούν μεγάλες ελλείψεις/διπλασιασμοί γονιδίων που μπορεί να ευθύνονται για σχετικές παθήσεις.


Τι είδους ευρήματα αναφέρονται στην έκθεση αποτελεσμάτων του Clinical Exome Solution;

Στα αποτελέσματα του Clinical Exome Solution αναφέρονται μόνο ευρήματα σχετικά σε το φαινότυπο του ασθενούς και μόνο εκείνα που χαρακτηρίζονται ως παθογόνα, ή πιθανά παθογόνα, μετά από συγκριτική μελέτη των βάσεων δεδομένων HMGD, ClinVar, Exac και HPO (Human Phenotype Ontogeny) και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΑCMG (American College of Medical Genetics). Παραλλαγές που πιθανά ανιχνεύονται και οι οποίες είναι αγνώστου κλινικής σημασίας, δεν προκαλούν αμινοξική αλλαγή ή είναι αποδεδειγμένα μη παθογόνες δεν περιγράφονται, εκτός και αν έχουν αναφερθεί ή υπάρχει πρόβλεψη ότι είναι παθογόνες και ο παραπέμποντας ιατρός επιθυμεί την αναφορά τους.


Ποιους ωφελεί το Clinical Exome Solution;

Αν ενδιαφέρεστε για εκτενή έλεγχο φορέων στα πλαίσια του οικογενειακού προγραμματισμού, για ζευγάρια που πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, υποψήφιους δότες γαμετών και τη διερεύνηση των γενετικών αιτίων της ανεξήγητης υπογονιμότητας, η CES είναι μέθοδος επιλογής. Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε παιδιατρικά περιστατικά ή περιστατικά ενηλίκων, όπου η κλινική διάγνωση της νόσου ή διαταραχής χρήζει εργαστηριακής τεκμηρίωσης, ώστε να σχεδιαστεί αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Το CES είναι χρήσιμο για την πρακτική του παιδιάτρου, αναπτυξιολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου, οφθαλμιάτρου, ενδοκρινολόγου και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων. Με τη μαζική παράλληλη αλληλούχηση πολλών γονιδίων, στην ίδια εξέταση, το κόστος ανά γονίδιο μειώνεται σημαντικά, και παίρνοντας ταχύτερα αξιόπιστα αποτελέσματα, οι θεράποντες ιατροί και οι εξεταζόμενοι αποκτούν πολύτιμη πληροφορία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της υγείας των άμεσα ενδιαφερομένων και των συγγενών τους.


Τι είναι η έγγραφη συγκατάθεση και γιατί είναι απαραίτητη για την εξέταση Clinical Exome Solution (CES);

Το παραπεμπτικό του ιατρού σας πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη, δική σας συγκατάθεση. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της εξέτασης που πρόκειται να κάνετε, και την εστίαση της ανάλυσης με βάση το ιστορικό και την κλινική σας εικόνα. Κύριος σκοπός του εγγράφου είναι η διαβεβαίωση ότι κατανοείτε όλες τις παραμέτρους του ελέγχου που σας αφορούν και είναι σημαντικό για την προστασία των δικών σας προσωπικών γενετικών δεδομένων. Θα πρέπει να το υπογράφετε εφόσον έχετε ενημερωθεί πλήρως και έχετε δεχθεί γενετική συμβουλευτική από τον ιατρό σας ή από άλλον ειδικό γενετικό σύμβουλο.