ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ1 ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Μοριακή Ανίχνευση – Τυποποίηση Μολυσματικών Παραγόντων

Οι εφαρμογές των τεχνικών της μοριακής βιολογίας και της μοριακής διαγνωστικής, μπορούν να συμβάλλουν στην ανίχνευση και αναγνώριση των μολυσματικών παραγόντων που προσβάλλουν τον οργανισμό μας. Η χρήση των μοριακών διαγνωστικών τεχνικών στην μικροβιολογία έχει συμβάλλει ενεργά τόσο στην αποτελεσματικότερη διάγνωση, καθώς και διαχείριση των μολύνσεων.

Ο Μοριακός έλεγχος των μολυσματικών παραγόντων βασίζεται στην ανίχνευση του γενετικού υλικού (DNA) (Ποιοτικός προσδιορισμός) του μολυσματικού παράγοντα στον οργανισμό και έπειτα όπου απαιτείται την ποσοτικοποίηση (Ποσοτικός προσδιορισμός) και τυποποίηση του γενετικού υλικού. Η τυποποίηση του γενετικού υλικού ενός μολυσματικού παράγοντα απαιτείται όταν ο συγκεκριμένος παράγοντας έχει άνω του ενός υποτύπους (μορφές) με διαφορετική συμπτωματολογία (HPV). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR). Η δειγματοληπτική ανάγκη του μοριακού ελέγχου απαιτεί δείγμα αίματος, είτε δείγμα κολπικών και ουρηθρικών εκκριμάτων .

Πλεονεκτήματα

 • Ακρίβεια και αξιοπιστία αποτελεσμάτων.

 • Μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα έναντι συμβατικών διαγνωστικών μεθόδων.

 • Δυνατότητα τυποποίησης (αναγνώρισης) στελεχών ή υποτύπων.

 • Ακριβείς ποσοτικός προσδιορισμός του φορτίου του μολυσματικού παράγοντα.

 • Δυνατότητα διάγνωσης φορείας σε προσυμπτωματικό ή ασυμπτωματικό στάδιο.

Μολυσματικοί Παράγοντες

Στους μολυσματικούς παράγοντες που ελέγχονται από το κέντρο μας συμπεριλαμβάνεται ένας ευρύς κατάλογος από ιούς, βακτήρια και μύκητες που ευθύνονται για σοβαρές καταστάσεις της υγείας. Παρακάτω αναγράφονται οι μολυσματικοί παράγοντες που ελέγχονται με μεγαλύτερη συχνότητα από το κέντρο μας και έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις στην υγεία.

 • Ιός ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)

 • Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας – AIDS (HIV III)

 • Ιός ηπατίτιδας Β (HBV)

 • Ιός ηπατίτιδας C (HCV)

 • Κυτταρομεγαλοϊος (CMV)

 • Τοξόπλασμα (Toxoplasma gondi)

 • Μυκόπλασμα (Mycoplasma hominis)

 • Χλαμύδια (Chlamydia trachomatis)

 • Ουρεόπλασμα (Ureaplasma urealyticum)

 • Κολοβακτηρίδιο E.coli

 • Μυκοβακτήριο της φυματίωσης

Οι μολυσματικοί παράγοντες ελέγχονται, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλους σε πακέτα εξετάσεων, σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται συστηματικότερος έλεγχος ανά κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να έρθετε σε άμεση επαφή με το κέντρο μας, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στην σχετική πλατφόρμα.